Etusivulle Edellinen sivu
    Etusivu - Oppisopimus työnantajan kannalta

Oppisopimus työnantajan kannalta

Oppisopimuskoulutus on nykyaikainen tapa rekrytoida ja lisäkouluttaa henkilöstöä.

Oppisopimuskoulutus sopii yrityksille mm. seuraavissa tapauksissa:

 • yrityksessä tarvitaan uutta työvoimaa, jolle ei heti aseteta suuria tieto- tai taitovaatimuksia
 • sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta
 • ilmenee tarve kouluttaa henkilöstöä täysin uusiin tehtäviin
 • työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta

Koulutuksesta kiinnostunut työnantaja, toimi seuraavasti:

 • Hakiessasi oppisopimuskoulutukseen tietyn koulutus- tai työkokemustaustan omaavaa henkilöä, käänny paikallisen työvoimatoimiston puoleen. Voit käyttää myös näillä sivuilla toimivaa pelkästään oppisopimusosapuolille tarkoitettua työnvälityspalvelua.
 • Ota yhteys koulutustarkastajaan, jos haluat lisätietoa oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa.

Mitä oikeuksia ja velvotteita koulutukseen liittyy?

 • Oppisopimukseen liittyvä tietopuolinen koulutus on maksutonta.
 • Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä (oppisopimuskeskus tai -toimisto) maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.
 • Opiskelijalle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Työpaikalla nimetään vastuullinen kouluttaja, joka vastaa käytännössä opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin.
 • Työnantajan tulee huolehtia siitä, että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.
 • Koulutuksen päättyessä työnantaja antaa todistuksen, joka sisältää arvion opiskelijan työssä oppimisesta.