Etusivulle Edellinen sivu
    Etusivu - Yleistä oppisopimuskoulutuksesta

Yleistä oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän - uuden tai jo töissä olevan. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksissa järjestettävällä lähi- ja etäopetuksella. Määräaikaisen työsopimuksen lisäksi oppisopimus on mahdollista tehdä myös yrittäjän ja virkamiehen oppisopimuksena.

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutus tarjoaa lisäksi laajat mahdollisuudet ammatilliseen lisäkoulutukseen.

Oppisopimuskoulutus on tutkintoon valmistavassa/johtavassa koulutuksessa kestoltaan yleensä 2-3 vuotta. Lisäkoulutuksessa koulutusaika vaihtelee tyypillisesti 4 kk - 18 kk:n välillä. Oppisopimuskoulutukseen liittyy henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa opiskelijan aikaisempi työkokemus ja koulutus otetaan huomioon.

Oppisopimuskoulutus on taloudellisesti tuettua

Opiskelija saa työssä oppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä taloudellista tukea lähiopetuksen ajalta. Työttömien oppisopimuskoulutuksesta työhallinto voi maksaa työnantajalle lisäksi palkkatukea. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta oppisopimusopiskelijan ohjaamisesta.

Yleensä opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työnantajiin. Oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa sinua palvelee oman alueesi oppisopimustoimisto/-keskus ja oppisopimuskoulutusta järjestävät oppilaitokset.