Skip to main content

Oppisopimusopas

Tervetuloa tutustumaan oppisopimuskoulutukseen

Näiltä sivuilta saat tietoa oppisopimuskoulutuksesta sekä opiskelijan että työnantajan näkökulmasta. Sivusto on jakanut tietoa oppisopimuksesta jo vuodesta 1998. Sivustolta löydät osaamiskartoitustyökalun, joka hyödyntää EU:n laajuista ESCO-osaamistietokantaa. Osaamiskartoituksen avulla voit tutustua eri ammatteihin ja tutkintoihin, sekä kartoittaa omaa osaamistasi niissä.

Huomasitko jo, että sivustolle on lisätty avustaja eli oppisopimusbotti? Botti on valmiina vastaamaan oppisopimuskoulutusta koskeviin kysymyksiin. Oppisopimusbotti löytyy sivun oikeasta alakulmasta.

Yleistä oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksissa järjestettävällä lähi- ja etäopetuksella.

Määräaikaisen työsopimuksen lisäksi oppisopimus on mahdollista tehdä myös yrittäjän ja virkamiehen oppisopimuksena. Yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessä, jolloin sopijaosapuolina ovat koulutuksen järjestäjä ja yrittäjä. Oppisopimuskoulutus voi perustua myös virkamiehen ja työnantajan väliseen kirjalliseen, määräaikaiseen sopimukseen.

Oppisopimuskoulutuksena on mahdollista suorittaa kokonainen ammatillinen tutkinto, tutkinnon osa tai osia, tai myös tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksen suorittanut on kelvollinen hakemaan jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun, yliopistoon, tai ammatilliseen lisäkoulutukseen.

Oppisopimuskoulutus on tutkintoon valmistavassa/johtavassa koulutuksessa kestoltaan yleensä 2-3 vuotta. Lisäkoulutuksessa koulutusaika vaihtelee tyypillisesti 4 kk – 18 kk:n välillä. Oppisopimuskoulutukseen liittyy henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa opiskelijan aikaisempi työkokemus ja koulutus otetaan huomioon.

Oppisopimuskoulutus on taloudellisesti tuettua

Opiskelija saa työssä oppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä taloudellista tukea lähiopetuksen ajalta. Työttömien oppisopimuskoulutuksesta työhallinto voi maksaa työnantajalle lisäksi palkkatukea. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta oppisopimusopiskelijan ohjaamisesta.

Yleensä opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työnantajiin. Oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa sinua palvelee oman alueesi oppisopimustoimisto/-keskus ja oppisopimuskoulutusta järjestävät oppilaitokset.