Oppisopimusopas

Tervetuloa tutustumaan oppisopimuskoulutukseen

Näiltä sivuilta saat tietoa oppisopimustoiminnasta. Olemme parhaillaan kehittämässä osaamisen kartoittamisen työkalua, joka tulee osittain korvaamaan sivuston nykyisen opiskelijoiden ja työnantajien omatoimisen välityspalvelun. Käyttäjälle maksuttomassa välityspalvelussa oppisopimuksesta kiinnostuneet osapuolet voivat jättää palveluun yhteystietonsa, sekä etsiä tietokannasta sopivaa työntekijää tai työnantajaa. Päivityksen jälkeen sivustolla voi tämän lisäksi kartoittaa osaamistaan, josta lisätietoa tulossa pian!

Yleistä oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksissa järjestettävällä lähi- ja etäopetuksella.

Määräaikaisen työsopimuksen lisäksi oppisopimus on mahdollista tehdä myös yrittäjän ja virkamiehen oppisopimuksena. Yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessä, jolloin sopijaosapuolina ovat koulutuksen järjestäjä ja yrittäjä. Oppisopimuskoulutus voi perustua myös virkamiehen ja työnantajan väliseen kirjalliseen, määräaikaiseen sopimukseen.

Oppisopimuskoulutuksena on mahdollista suorittaa kokonainen ammatillinen tutkinto, tutkinnon osa tai osia, tai myös tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksen suorittanut on kelvollinen hakemaan jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun, yliopistoon, tai ammatilliseen lisäkoulutukseen.

Oppisopimuskoulutus on tutkintoon valmistavassa/johtavassa koulutuksessa kestoltaan yleensä 2-3 vuotta. Lisäkoulutuksessa koulutusaika vaihtelee tyypillisesti 4 kk – 18 kk:n välillä. Oppisopimuskoulutukseen liittyy henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa opiskelijan aikaisempi työkokemus ja koulutus otetaan huomioon.

Oppisopimuskoulutus on taloudellisesti tuettua

Opiskelija saa työssä oppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä taloudellista tukea lähiopetuksen ajalta. Työttömien oppisopimuskoulutuksesta työhallinto voi maksaa työnantajalle lisäksi palkkatukea. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta oppisopimusopiskelijan ohjaamisesta.

Yleensä opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työnantajiin. Oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa sinua palvelee oman alueesi oppisopimustoimisto/-keskus ja oppisopimuskoulutusta järjestävät oppilaitokset.