Skip to main content

Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus sopii kaikille työikäisille ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen.

Oppisopimuskoulutus voi olla ajankohtainen kun...

 • olet kokonaan vailla ammatillista peruskoulutusta
 • työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille
 • kaipaat todistusta ammattitaidostasi
 • sinulta puuttuu muodollinen pätevyys
 • sinulla on tarve kouluttautua kokonaan toiseen ammattiin

Opiskelijaksi hakeutuva, toimi seuraavasti:

 • selvitä itsellesi oppisopimuskoulutuksen perusteet
 • etsi itsellesi työnantaja, joko omatoimisesti tai työvoimatoimiston kautta
 • sovi työnantajan kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus
 • keskustele asiasta oppisopimusjärjestäjän yhteyshenkilön kanssa

Mitä oikeuksia ja velvotteita koulutukseen liittyy?

Työnopetuksen osalta sinulla on oikeus:

 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan
 • muihin normaaliin työsuhteeseen kuuluviin etuisuuksiin

Lähiopetukseen osallistumisen osalta sinulla on oikeus seuraaviin opintososiaalisiin etuisuuksiin:

 • maksuton opetus
 • päiväraha
 • perheavustus
 • matkakustannusten korvaukset opiskelupaikkakunnasta riippuen
 • majoittumiskorvaus

Oppisopimusopiskelijana sinulla on velvollisuus:

 • suorittaa asianmukaisesti sinulle annetut tehtävät työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • osallistua säännöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen koulutukseen
 • noudattaa työpaikan turvallisuusohjeita
 • noudattaa työpaikan salassapitomääräyksiä