Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus sopii kaikille työikäisille ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen.

Oppisopimuskoulutus voi olla ajankohtainen kun...

  • olet kokonaan vailla ammatillista peruskoulutusta
  • työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille
  • kaipaat todistusta ammattitaidostasi
  • sinulta puuttuu muodollinen pätevyys
  • olet suorittanut kouluasteen tutkinnon ja haluat jatkaa opintojasi opistoasteella
  • sinulla on tarve kouluttautua kokonaan toiseen ammattiin

Opiskelijaksi hakeutuva, toimi seuraavasti:

  • selvitä itsellesi oppisopimuskoulutuksen perusteet
  • etsi itsellesi työnantaja, joko omatoimisesti tai työvoimatoimiston kautta
  • sovi työnantajan kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus
  • keskustele asiasta oppisopimusjärjestäjän yhteyshenkilön kanssa

Mitä oikeuksia ja velvotteita koulutukseen liittyy?

Työnopetuksen osalta sinulla on oikeus:

  • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan
  • muihin normaaliin työsuhteeseen kuuluviin etuisuuksiin

Lähiopetukseen osallistumisen osalta sinulla on oikeus seuraaviin opintososiaalisiin etuisuuksiin:

  • maksuton opetus
  • päiväraha
  • perheavustus
  • matkakustannusten korvaukset opiskelupaikkakunnasta riippuen
  • majoittumiskorvaus

Oppisopimusopiskelijana sinulla on velvollisuus:

  • suorittaa asianmukaisesti sinulle annetut tehtävät työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
  • osallistua säännöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen koulutukseen
  • noudattaa työpaikan turvallisuusohjeita
  • noudattaa työpaikan salassapitomääräyksiä