Skip to main content

Oppisopimus-
järjestäjät

Järjestäjän rooli

Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen

Oppisopimuksen solmii ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saat oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä, eli oman alueesi ammatillisista oppilaitoksista ja oppisopimustoimistoista sekä valtakunnallisesti toimivilta ammatillisilta oppilaitoksilta.

Voi etsiä oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Opintopolusta.

Oppisopimuksen järjestäjän rooli:

  • laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yhdessä opiskelijan ja työnantajan sekä oppilaitoksen kanssa
  • hyväksyy (ja purkaa) oppisopimuksen
  • hankkii koulutukseen liittyvän lähi- ja etäopetuksen oppilaitoksilta
  • sopii työnantajalle maksettavista koulutuskorvauksista sekä lähiopetuksen ajalta opiskelijalle maksettavista opintososiaalisista etuuksista
  • laatii työnantajan ja lähi- ja etäopetusta antaneen oppilaitoksen arvioiden perusteella todistuksen oppisopimuskoulutuksen suorittamisesta