Skip to main content

Rahoitus

Työnantajan saama rahoitus

Koulutuskorvaus

Yleensä työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvaus maksetaan tyypillisesti jaksojen mukaan kaksi tai kolme kertaa vuodessa tai kertakorvauksena koko oppiajalta. Koulutuskorvauksen määrä riippuu koulutusalasta sekä koulutukseen liittyvän lähi- ja etäopetuksen hinnasta. Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä oppisopimusjärjestäjän kanssa.

Palkkatuki

Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada myös TE-toimiston maksamaa palkkatukea. Oppisopimuksen osalta palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta. Palkkatukea maksetaan prosenttiperusteisesti. Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät henkilön työttömyyden keston perusteella, mikäli henkilön ammatillisessa osaamisessa on puutteita. Työttömyyden kestosta (alle 12 kuukautta, vähintään 12 kuukautta tai vähintään 24 kuukautta) riippuen tukea voidaan maksaa 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Tämän jälkeen tukea voidaan maksaa 30 % palkkauskustannuksista. Mikäli tuen perusteena on henkilön vamma tai sairaus, palkkatukea myönnetään 50 % palkkauskustannuksista enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Lisää palkkatuesta voit lukea TE-palveluiden nettisivuilta. Tarkistathan palkkatuen edellytyksen oman paikkakuntasi TE-toimistosta.

Lue lisää palkkatuesta tästä

Opiskelijan palkka ja opintososiaaliset etuudet

Palkka

  • Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Oppilaitoksessa suoritettavan lähiopetuksen aikana opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ajalta palkkaa.

Opintososiaaliset etuudet

  • päiväraha 15 euroa/päivä
  • perheavustus 17 euroa/päivä
  • matkakorvaus
  • majoituskorvaus 8 euroa/päivä (edellyttää yöpymistä opiskelupaikkakunnalla)